Leesbaarheid:

Bescherming van uw intellectueel eigendom

Deze informatie is geplaatst door: Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

U kunt een nieuw product, merk of technologie beschermen met intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten). Dan mag een ander het niet namaken of gebruiken zonder uw toestemming. Er zijn verschillende IE-rechten, zoals het octrooirecht en auteursrecht. Bekijk welke bescherming het best bij uw vinding past.

Wat is intellectueel eigendom?

Intellectueel eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten die nieuwe ideeën, concepten en uitvindingen beschermen. Deze ideeën moeten wel uitgewerkt zijn; een los idee kunt u niet beschermen. IE-rechten gelden bijvoorbeeld voor nieuwe producten, merken, bedrijfsnamen, ontwerpen, technieken, games, software, muziek, teksten en foto’s.

Welk IE-rechten zijn er?

U kunt uw product of dienst met meerdere intellectuele-eigendomsrechten beschermen. Sommige rechten ontstaan automatisch, andere rechten moet u registreren of vastleggen.

1. Rechten die u moet registreren

  • Merkenrecht beschermt de naam of het logo van uw bedrijf, product of dienst.
  • Octrooirecht (ook wel patentrecht) beschermt een technische uitvinding.
  • Modelrecht beschermt een design of ontwerp.
  • Kwekersrecht beschermt nieuw ontwikkelde plantenrassen.
  • Streekproducten kunt u Europees beschermen met een oorsprongsaanduiding.

2. Rechten die u automatisch heeft (maar die u soms wel moet aanvragen)

3. Andere beschermingsvormen

  • Een idee dat nog niet is uitgewerkt, kunt u niet beschermen met IE-rechten. Wel kunt u het met een datumstempel vastleggen in het i-DEPOT. Het i-DEPOT is ook handig voor producten waar u het auteursrecht over heeft.
  • In een geheimhoudingsovereenkomst (Non Disclosure Agreement, NDA) spreekt u met uw samenwerkingspartners af onder welke voorwaarden u uw ideeën deelt.
  • De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) beschermt uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals technische kennis, onderzoeksinformatie en concepten.

Hoe beschermt u uw product, dienst of uitvinding?

Wat zijn de kosten van IE-rechten?

Met de Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model.