Leesbaarheid:

Loon doorbetalen bij geen werk

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u tijdelijk geen werk voor uw werknemer? Dan moet u het loon doorbetalen. Er zijn uitzonderingen. Lees hier welke.

Heeft u tijdelijk geen werk voor uw werknemer? Bijvoorbeeld omdat u niet genoeg opdrachten krijgt? Dan moet u het loon verplicht doorbetalen (loondoorbetalingsverplichting). In sommige situaties geldt de loondoorbetalingsverplichting niet.

Wanneer moet u loon doorbetalen?

De loondoorbetalingsverplichting geldt als:

  • er niet genoeg werk is en de oorzaak is voor eigen risico (bijvoorbeeld omdat een order is afgezegd)
  • er wel werk is, maar u roept uw oproepkrachten niet op
  • u medewerker niet kan werken (bijvoorbeeld door technische problemen)

Voor welke werknemers moet u loon doorbetalen?

De loondoorbetalingsverplichting geldt voor:

Wanneer hoeft u geen loon door te betalen?

De loondoorbetalingsverplichting geldt niet als u de loondoorbetalingsverplichting heeft uitgesloten. In het arbeidscontract kunt u afspreken dat u uw loondoorbetalingsverplichting uitsluit. Dat kan alleen voor de eerste 6 maanden van het arbeidscontract. Daarna kan het alleen als het in de cao staat. Loondoorbetaling bij ziekte kunt u niet uitsluiten.

De loondoorbetalingsverplichting geldt ook niet als:

  • uw werknemer meedoet aan een staking
  • uw werknemer zonder toestemming of zonder te melden niet komt werken (ongeoorloofd verzuim)
  • uw werknemer regelmatig te laat op het werk komt
  • uw werknemer in de gevangenis zit

Hoeveel loon moet u doorbetalen?

Bij vaste en tijdelijke werknemers betaalt u het normale salaris. Hoeveel loon u uw oproepkracht moet betalen, hangt af van het oproepcontract: een nulurencontract of een min-maxcontract.

Bijzondere omstandigheden

U kunt zich niet verzekeren tegen de loondoorbetalingsverplichting. Wel kunt u soms terecht bij UWV. Bijvoorbeeld als uw bedrijf stil komt te liggen door bijzondere omstandigheden, zoals een vervoersverbod of door winterse omstandigheden.