Leesbaarheid:

Eigen bedrijf starten vanuit de WW

Deze informatie is geplaatst door: UWV

Een eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering is een spannende stap. UWV kan u hierbij helpen. Lees hoe dit werkt en op welke 3 manieren u kunt starten vanuit de WW.

Hoe werkt starten vanuit de WW?

Voordat u als zelfstandige begint, moet u zich voorbereiden. Dat doet u met de online-training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’. Hierin komen de voorwaarden aan bod en andere zaken waar u rekening mee moet houden. U ontvangt een certificaat na de training. Misschien komt u in aanmerking voor een onderzoeksperiode van 6 weken om uw idee verder uit te werken. Uw adviseur werk moet hiervoor toestemming geven.

Lees meer over uw eigen bedrijf starten vanuit de WW op de website van UWV.

Schrijf een ondernemingsplan

Het is niet verplicht, maar wel verstandig om een ondernemingsplan te schrijven. Zo krijgt u inzicht wat uw plannen kosten en hoeveel winst u verwacht. Lees meer over een ondernemingsplan maken op KVK.nl.

Bekijk op welke manier u een bedrijf kunt starten

Er zijn 3 manieren om vanuit de WW een onderneming te starten.

1. Met een startperiode

De startperiode duurt 26 weken. Tijdens deze periode hoeft u niet te solliciteren. U krijgt 29% minder WW-uitkering. Eventuele inkomsten die u verdient en de uren die u besteedt aan uw bedrijf verrekent UWV niet met uw WW-uitkering. U krijgt zo de ruimte om uw bedrijf op te bouwen. Het is de bedoeling dat u na afloop van de startperiode voor uw volledige WW-uren aan het werk gaat in uw eigen bedrijf.

Lees meer over uw eigen bedrijf starten met een startperiode.

2. Zonder een startperiode (met urenkorting)

UWV berekent voor u een ‘fictief inkomen’ op basis van uw dagloon en de uren die u aan uw bedrijf besteedt. Dit zijn ook de uren die u besteedt aan bijvoorbeeld uw administratie of klanten werven.

Gaat u meer uren werken? Dan wordt uw fictieve inkomen hoger. Uw WW-uitkering wordt daardoor blijvend lager en gaat niet omhoog als u tijdelijk minder uren werkt. U moet ook blijven solliciteren voor de uren die u nog aan WW-uitkering ontvangt.

Lees meer over uw eigen bedrijf starten zonder een startperiode.

3. Zonder WW-uitkering

U gaat werken in uw eigen bedrijf voor het volledig aantal uren waarvoor u WW-uitkering ontvangt en uw WW-uitkering stopt. Lukt het niet met uw bedrijf? Dan kunt u misschien weer een uitkering krijgen. Dit heet herleving van uw WW-uitkering.

Lees meer over uw eigen bedrijf starten zonder WW-uitkering.

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs?

Werkte u in het onderwijs of bij de overheid voordat u werkloos werd? Dan vraagt UWV om een advies van uw ex-werkgever. Uw ex-werkgever is namelijk verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit advies is nodig als u in aanmerking wilt komen voor een onderzoeksperiode of startperiode.

Inschrijven bij KVK en aanmelden bij de Belastingdienst

Als u start als zelfstandige, moet u uw bedrijf bij de KVK inschrijven in het handelsregister. Na inschrijving geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer erkent, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer.

Geef uw inkomsten op bij de Belastingdienst

U bent verplicht al uw inkomsten op te geven bij de Belastingdienst omdat u daar belasting over moet betalen. Als u recht heeft op ondernemersaftrek, moet u ook alle uren die u aan uw bedrijf besteedt bijhouden voor de Belastingdienst.

Verzeker u tegen verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als u zonder of na de startperiode aan de slag gaat, bent u voor die uren niet automatisch verzekerd tegen verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. U moet hiervoor zelf een arbeidsongeschiktheidsv erzekering afsluiten. Als u met een startperiode begint, bent u tijdens die periode wel volledig verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Bekijk welke verzekeringen nog meer belangrijk zijn voor uw bedrijf.

Feiten en cijfers: starten als zelfstandige vanuit WW

De grafiek toont per kwartaal het aantal zelfstandigen dat een kwartaal eerder nog geen betaald werk had (werkloze beroepsbevolking).