Leesbaarheid:

Een bedrijf beginnen met een zakenpartner

Deze informatie is geplaatst door: KVK

U wilt een bedrijf starten met een zakenpartner. U moet zich dan inschrijven in het Handelsregister van KVK en u moet een rechtsvorm kiezen. Zoals een vof, een bv of een maatschap. Het belangrijkste verschil tussen deze rechtsvormen zit hem in de aansprakelijkheid bij schulden.

Kies een rechtsvorm

Kies een rechtsvorm die bij uw situatie past. De beslistool Rechtsvorm kiezen kan u helpen. De meest gekozen rechtsvormen bij samenwerking zijn een vennootschap onder firma (vof)besloten vennootschap (bv)maatschap of coöperatie.

Vennootschap onder firma (vof)

Alle vennoten brengen iets in in de vof. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig.

Leg afspraken vast in een vennootschapscontract

Wanneer u een vof of maatschap opricht, is het verstandig afspraken vast te leggen in een vennootschapscontract of een maatschapscontract. Op deze manier weten alle zakenpartners waar zij aan toe zijn en staan zij later niet voor verrassingen.

Besloten vennootschap (bv)

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen van de aandeelhouders. Zij hebben de hoogste macht. De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Een bv kan ook een raad van commissarissen hebben. Die houdt toezicht op het bestuur. Bij kleine bv's is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder. Hij is dan directeur en grootaandeelhouder (dga).

Check de eisen voor het oprichten van een bv

Voor het oprichten van een bv gelden strengere eisen. U moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een notariële akte met daarin de regelingen en voorwaarden. De notaris controleert deze en verzorgt meestal de inschrijving van de bv in het Handelsregister. Daarnaast moet u elk boekjaar een jaarrekening opstellen en die deponeren bij KVK.

Maatschap

U werkt min of meer op basis van gelijkwaardigheid samen. Elke maat brengt iets in zoals arbeid, geld of goederen. De maatschap is gericht op financieel voordeel. De maten delen het voordeel.

Coöperatie

Met een coöperatie werkt u samen als collectief. Bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop of marketing. Een coöperatie kan ook geschikt zijn als uw klanten steeds meer eisen van uw dienstverlening. Leden van een coöperatie kunnen uw werk van u overnemen. Bijvoorbeeld als u ziek bent.

Rechtsvorm bepaalt aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak, maatschap of vof bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij een rechtspersoon als een bv of coöperatie is dit niet het geval. Als bestuurder van een bv bent u in de meeste gevallen niet persoonlijk aansprakelijk.

Er zijn wel uitzonderingen. Bij een eenmanszaak, vof of maatschap bent u geheel of gedeeltelijk privé aansprakelijk. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, kan het zijn dat uw echtgenoot of partner ook aansprakelijk is. Let hierbij goed op bij een man-vrouw firma.

Belastingzaken

Zit u in een maatschap of een vof, dan ziet de Belastingdienst u als een zelfstandig ondernemer. U betaalt dus ook inkomstenbelasting volgens de regels die gelden voor een eenmanszaak of een bv.

Voor de btw geldt een andere regel. Hiervoor doet u niet persoonlijk aangifte. De maatschap of vof doet namelijk aangifte als gehele onderneming. Heeft uw maatschap of vof personeel in dienst, dan moet u loonbelasting afdragen.

Regel samen de juiste verzekeringen

Afhankelijk van het soort bedrijf, is het verstandig uit te zoeken welke verzekeringen uw bedrijf nodig heeft. Denk aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bijvoorbeeld artsen en architecten. Maak hierover ook afspraken met uw partners en leg dit vast in het contract. Vraag eventueel advies bij een onafhankelijk adviseur.

Inschrijven bij KVK

Schrijf uw onderneming samen in in het Handelsregister van KVK. Vul eerst online het inschrijfformulier in, voordat u een afspraak maakt. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst uw bedrijf als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Samenwerken met een zakenpartner

In de KVK-brochure Samenwerken? Pak het goed aan! (pdf) vindt u meer informatie over samenwerken, een stappenplan en een samenwerkingschecker. En lees hoe je een compagnon vindt die bij je past. Om meer te weten te komen van een mogelijke zakenpartner bestaat het product KVK Bedrijfsprofiel.

Feiten en cijfers: samenwerkingsverbanden

De grafiek laat per kwartaal het aantal bedrijven zien met de rechtsvorm vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap.