Leesbaarheid:

Werknemer met schulden of loonbeslag

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Een werknemer met geldproblemen heeft impact op uw bedrijf. Zorgen over schulden kunnen leiden tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim. Misschien leggen schuldeisers beslag op het salaris van uw werknemer. Dat heet loonbeslag of 'derdenbeslag'. Als werkgever moet u daaraan meewerken. En een bedrag inhouden op het salaris van uw medewerker. U kunt dan met de deurwaarder te maken krijgen. Pak signalen van geldzorgen bij personeel daarom tijdig op.

Herken personeel met schulden

Werknemers met schulden verzwijgen vaak hun problemen. Ze gebruiken hun energie om zo normaal mogelijk te doen op het werk. Toch zijn er signalen die erop kunnen wijzen dat een werknemer geldproblemen heeft. Bijvoorbeeld:

  • stress
  • concentratieverlies
  • regelmatig kort ziekteverzuim
  • vragen om een voorschot op het salaris of vakantiegeld
  • niet meedoen aan sociale activiteiten

Soms zijn grote levensgebeurtenissen de oorzaak van financiële problemen. Denk aan een scheiding of het overlijden van een partner. Herken problemen door schulden in een vroeg stadium en bespreek het met uw werknemer. Iemand die zich tijdig bij de schuldhulpverlening meldt, kan zijn problemen sneller oplossen.

Gebruik de Signaaltool financiële problemen

Met deze tool herkent u snel signalen die erop kunnen wijzen dat een medewerker worstelt met schulden.

Wijs uw werknemer op hulp bij schulden

Zijn er betalingsachterstanden of financiële problemen? Wijs uw werknemer dan op de webpagina Hoe kom ik van mijn schulden af. Daar leest hij welke hulp hij kan krijgen als hij moeite heeft om zijn rekeningen te betalen. En wat de regels zijn bij betalingsproblemen of schulden. 

Gemeente helpt werknemer bij schuldhulpverlening

Het eerste aanspreekpunt bij schulden is de eigen gemeente. Binnen 4 weken na aanvraag laat de gemeente weten of iemand in aanmerking komt voor hulp en welke hulp dat is. Bij een dreigende situatie moet de gemeente binnen 3 dagen helpen. Bijvoorbeeld als uw werknemer uit huis wordt gezet. Er zijn verschillende soorten schuldhulpverlening:

  • Schuldeisers werken vrijwillig mee aan een schuldregeling: dit heet minnelijk traject schuldhulpverlening.
  • Uw werknemer vraagt schuldsanering aan bij de rechter: dit is een traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

Heeft uw werknemer boetes openstaan? En wil hij die wel betalen maar kan hij dat niet door problematische schulden? Per 1 april 2020 is er een noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze procedure moet voorkomen dat iemand verder in de problemen komt door hem tijdelijk ademruimte te geven. Als uw werknemer de noodstop krijgt, moet hij zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening.

Steeds meer gemeenten werken ook samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaalachterstanden op vaste lasten.

Werk mee aan loonbeslag: u bent dit verplicht

Schuldeisers kunnen een gerechtsdeurwaarder inschakelen om uw werknemer te dwingen zijn schulden te betalen. De deurwaarder kan beslag leggen op een deel van zijn inkomen: het loonbeslag. Hij mag dat alleen met een dwangbevel of een vonnis van de rechter. Een aantal overheidsinstanties kan beslag leggen zonder tussenkomst van de rechter. Zij hebben bijzondere incassobevoegdheden. Bijvoorbeeld:

  • De Belastingdienst voor het innen van achterstallige betalingen.
  • Het CAK voor het innen van de bestuursrechtelijke zorgpremie.

Een incassobureau of een schuldeiser mogen zelf geen loonbeslag leggen. Loonbeslag is geen geldige reden voor ontslag. En u mag geen kosten in rekening brengen bij uw werknemer voor een loonbeslag.

Belangrijke stappen bij een loonbeslag

1. Ontvangst en controle van het beslagexploot

Bij loonbeslag ontvangt u van de deurwaarder een kopie van het vonnis. Ook krijgt u een beslagexploot. Dit is een officieel document waarin staat dat de deurwaarder loonbeslag legt. Controleer met uw werknemer of het schuldbedrag in het beslagexploot klopt.

2. Vul de financiële vragenlijst in: u bent dit verplicht

Bij het beslagexploot zit een lijst met vragen over het inkomen van uw werknemer. Vul deze verklaring in en stuur die ondertekend binnen 4 weken terug. Let op: doet u dit niet, dan bent u mogelijk aansprakelijk voor de schuld van uw werknemer. Krijgt u te maken met meerdere loonbeslagen voor een werknemer? Vul dan alle financiële vragenlijsten in die u ontvangt. De deurwaarder die als eerste beslag legt, moet alle beslagen verwerken. U verwijst dus de tweede en volgende deurwaarders naar hem.

3. Controleer de beslagvrije voet

Met uw informatie uit de financiële vragenlijst berekent de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet. Dat is het deel van het loon dat uw werknemer mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. Een deurwaarder kan dus nooit beslag leggen op het volledige salaris. Ga samen met uw werknemer na of de beslagvrije voet klopt. Een te lage beslagvrije voet leidt vaak tot nog grotere betalingsproblemen. Raad uw werknemer aan om bezwaar te maken tegen het loonbeslag als de inhouding te hoog is vastgesteld. Voor juridisch advies kan hij terecht bij Het Juridisch Loket.

4. Maak de juiste bedragen van het loon over

Uw salarisadministratie moet weten dat er sprake is van loonbeslag. Uw werknemer kan niet meer zelf over zijn volledige salaris beschikken. U maakt de beslagvrije voet aan hem over. Het bedrag dat daarna overblijft is voor de schuldeisers. Dat bedrag draagt u af aan de deurwaarder. En eventueel aan de overheidsinstanties die u verplichten tot inhoudingen. U blijft dit doen totdat u officieel het bericht krijgt dat de schulden van uw werknemer zijn voldaan. Pas dan mag u stoppen.

Sommige overheidsorganisaties gaan voor andere schuldeisers

Vorderingen van bepaalde overheidsorganisaties krijgen voorrang boven andere schuldeisers. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en UWV. Zij hebben een ‘preferente vordering’.

Denk aan de privacy van uw werknemer

Bij loonbeslag krijgt u te maken met gevoelige persoonlijke informatie. Bewaar de documenten over het loonbeslag van uw werknemer daarom afgeschermd in uw (salaris)administratie. Krijgt u officieel bericht dat het loonbeslag is opgeheven? Dan vernietigt u alle documenten (pdf) hierover. U hoeft zich bij een loonbeslag niet te houden aan de bewaarplicht van 5 of 7 jaar.

Doe aan preventie

Als goed werkgever kunt u een bijdrage leveren aan het voorkomen van schulden bij uw werknemers. Door tijdig informatie te geven maakt u financiële problemen makkelijker bespreekbaar. Laat bijvoorbeeld een budgetcoach een workshop geven. En maak een flyer (pdf) of een onlinedocument voor uw personeel over loonbeslag. Dan weet iedereen in uw bedrijf hoe u daarmee omgaat. Lees alle tips op financieelfittewerknemers.nl.