Leesbaarheid:

Zakelijke administratie bijhouden en bewaarplicht

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Als ondernemer moet u een administratie bijhouden en heeft u een bewaarplicht. Lees hier meer over.

U bent wettelijk verplicht een administratie bij te houden en te bewaren. Alle gegevens over uw bedrijf die u op papier of digitaal vastlegt, horen bij uw administratie. Uw administratie is de basis van uw belastingaangiften.

Bewaarplicht administratie

U moet uw administratie bewaren. Dat heet fiscale bewaarplicht. De basisgegevens van uw administratie zijn:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de voorraadadministratie
  • de in- en verkoopadministratie
  • de loonadministratie
  • gegevens die van belang zijn voor de belastingheffing van derden

Hoe lang moet u de administratie bewaren?

U moet in ieder geval de basisgegevens van uw administratie 7 jaar bewaren. Dat is de bewaartermijn. Gegevens over onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u 10 jaar bewaren. Als u u goederen of diensten verkoopt in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen én u heeft gekozen voor het éénloketsysteem (One Stop Shop) is de bewaartermijn ook 10 jaar.

U kunt afspraken maken met de Belastingdienst:

  • om andere gegevens dan de basisgegevens korter te bewaren
  • over de vorm waarin u de administratie bewaart
  • over hoe gedetailleerd de administratie moet zijn

Let op: Een afspraak over een kortere bewaartermijn geldt alleen voor de Belastingdienst. Voor andere overheidsinstellingen kan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaren gelden. Stopt u met uw bedrijf binnen de bewaartermijn? Dan blijft u verplicht om uw administratie volgens de termijn te bewaren.

Bewaren van programma’s en bestanden

U voldoet niet aan de bewaarplicht als u alleen een afdruk (geprinte kopie) van uw digitale bestanden bewaart. De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden. U moet er voor zorgen dat uw digitale bestanden bij een controle bruikbaar zijn. Dat geldt ook voor de programma's waarmee de bestanden gebruikt worden.

Kopie identiteitsbewijs

U mag uw klanten om legitimatie vragen. Maar u mag de persoonsgegevens uit een identiteitsbewijs van uw klanten niet kopiëren en in uw administratie bewaren. Dat mag alleen als dat verplicht is, zoals wanneer u personeel aanneemt.