Leesbaarheid:

Vennootschapsbelasting (vpb)

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wat houdt de aangifte vennootschapsbelasting (vpb) in, waarvoor draagt u deze af en hoe? Bekijk het hier.

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen.

Wat is vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting is een belasting over de belastbare winst. Uw bedrijf betaalt vennootschapsbelasting (vpb) over de belastbare winst in een boekjaar. U kunt de winst verlagen door uw verliezen te verrekenen.

Vaak is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van mei tot en met april) mag ook. Het boekjaar voor de aangifte vpb moet gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

Wie moet aangifte vennootschapsbelasting doen?

Rechtsvormen zoals een bv en een nv moeten altijd aangifte vennootschapsbelasting doen. Een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Afhankelijk van de hoogte van uw winst kunt u vrijstelling krijgen. Natuurlijke personen zoals eenmanszaken betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting en vallen dus niet onder de vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting verrekenen

Voor het berekenen van de winst voor de vennootschapsbelasting gelden ongeveer dezelfde regels als voor de inkomstenbelasting. U mag verliezen verrekenen met de winst. U kunt verliezen verrekenen met toekomstige winsten (carry forward) of met winst uit het verleden (carry back). U verrekent een verlies eerst met de winst van het voorgaande jaar (carry back). Kan dat niet? Dan mag u het verlies verrekenen met winsten van toekomstige jaren.

U mag betaalde kansspelbelasting en dividendbelasting (de zogenaamde voorheffingen) verrekenen tot maximaal het bedrag dat u aan vpb moet betalen.

Winst onderbrengen in innovatiebox

Zijn uw activiteiten vernieuwend en maakt u winst? Dan kunt u de winst uit die activiteiten bij uw aangifte vpb mogelijk opgeven in een speciale tariefbox: de innovatiebox. U betaalt dan minder belasting. Dit kan als u gebruik maakt van de WBSO-regeling.

Heeft u een groot bedrijf? Dan moet u ook een octrooi of patent hebben om de innovatiebox te gebruiken.

Aangifte en tarieven vennootschapsbelasting

U doet elk jaar na afloop van het boekjaar aangifte vennootschapsbelasting. Dit doet u digitaal. Dit zijn de tarieven voor de vennootschapsbelasting (vpb-tarief).