Leesbaarheid:

Uw eenmanszaak omzetten naar een bv

Deze informatie is geplaatst door: KVK

U kunt van uw eenmanszaak een bv maken. Redenen om dit te doen zijn: minder persoonlijke aansprakelijkheid, fiscale voordelen, het spreiden van risico’s of om de onderneming makkelijker te kunnen verkopen. Het grote verschil is dat na de omzetting niet u als persoon maar de bv de onderneming drijft.

3 manieren om een eenmanszaak om te zetten in een bv

Er zijn 3 manieren om een eenmanszaak om te zetten in een bv. Uw bv krijgt een nieuw KVK-nummer. Lees hieronder per manier wat u moet doen.

1. Activa-passivatransactie

Met een activa-passiva transactie zet u uw eenmanszaak snel en eenvoudig om in een bv. U verkoopt alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) van de eenmanszaak aan een nieuw opgerichte bv.

Wat moet u doen?

U richt eerst bij de notaris een bv op. De notaris zorgt vervolgens voor inschrijving van uw bv bij KVK. Daarnaast heeft u een activa-passivadocument nodig. In het activa-passivadocument staat welke bezittingen en schulden u aan de nieuwe bv verkoopt. U kunt dit document zelf opstellen, of via een notaris of via een (online) commerciële aanbieder laten opstellen.

Bij het omzetten van uw eenmanszaak via een activa-passivatransactie heeft u geen notariële akte van inbreng nodig. Ook hoeft u het document niet af te stemmen met de Belastingdienst.

Omdat u stopt met uw eenmanszaak, kunt u te maken krijgen met stakingswinst.

2. Ruisende inbreng

Wilt u uw onderneming met terugwerkende kracht omzetten in een bv en binnen 3 jaar verkopen? Dan is ruisende inbreng de meest geschikte manier.

Wat moet u doen?

U stuurt een intentieverklaring naar de Belastingdienst. Daarin laat u weten dat u uw eenmanszaak ruisend omzet naar een bv. U stelt de intentieverklaring op met een boekhouder of specialist.

Daarna richt u bij de notaris een bv op. De notaris stelt daarnaast een akte van inbreng op. Hierin staan alle activa en passiva van uw eenmanszaak die overgaan naar de bv. De notaris zorgt vervolgens voor inschrijving van de bv en uitschrijving van de eenmanszaak bij KVK. De bv gaat verder met de actuele boekwaarden op de balans.

Omdat u stopt met uw eenmanszaak, kunt u te maken krijgen met stakingswinst.

Per 1 januari

Wilt u per 1 januari uw eenmanszaak met terugwerkende kracht ruisend inbrengen? Dan moet u binnen 3 maanden de intentieverklaring opsturen aan de Belastingdienst. U moet dit doen vóór 1 april van het lopende jaar als u het per 1 januari wilt laten ingaan. De geboekte resultaten vanaf 1 januari komen dan op de balans van de bv. U bespaart zo belasting. Ook hoeft u over de eerste maanden van dat jaar geen aparte administratie en jaarrekening te voeren. U heeft daarna tot 1 oktober van dat jaar de mogelijkheid om de bv op te richten en uw eenmanszaak daadwerkelijk in te brengen in de bv.

3. Geruisloze inbreng

Met de geruisloze inbreng kunt u uw eenmanszaak ook met terugwerkende kracht omzetten. In tegenstelling tot de ruisende inbreng gaat de onderneming via een geruisloze inbreng wél verder met dezelfde boekwaarden. Dit is dan ook het voordeel van de geruisloze inbreng: u hoeft geen belasting over de meerwaarde van uw eenmanszaak te betalen. Uw nieuwe bv start dus met een balans die gelijk is aan de eindbalans van de eenmanszaak.

Wat moet u doen?

Wilt u met terugwerkende kracht per 1 januari uw eenmanszaak geruisloos inbrengen in een bv? U stelt eerst samen met een uw boekhouder of met een specialist een intentieverklaring op. Deze stuurt u voor 1 oktober van dat jaar naar de Belastingdienst. op. Daarna gaat u naar de notaris. Deze moet op basis van een inbrengbalans en inbrengomschrijving een akte van inbreng opstellen. Als u voor 1 oktober de intentieverklaring hebt geregistreerd bij de Belastingdienst, hebt u tot 1 april in het volgende jaar de mogelijkheid om via de notaris de bv op te richten en de eenmanszaak in te brengen. De notaris zorgt vervolgens voor inschrijving van de bv en uitschrijving van de eenmanszaak bij KVK.