Leesbaarheid:

Turboliquidatie

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Turboliquidatie is een snelle manier om uw bv, nv, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden en te liquideren. Lees meer over turboliquidatie op deze pagina.

Bij een turboliquidatie is geen vereffening (financiële afhandeling) nodig en kunt u de ontbinding van een rechtspersoon snel afwikkelen. Dat bespaart kosten. U heeft alleen een besluit nodig van de Algemene vergadering van aandeelhouders of bestuur. Door dit besluit houdt de rechtspersoon direct op te bestaan. U moet het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ van KVK invullen en deponeren.

Wat zijn de voorwaarden?

In de meeste gevallen vindt turboliquidatie plaats bij lege bv's waarin geen vermogen zit en dus geen baten aanwezig zijn. Baten zijn alle activa op de balans van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld vastgoed, liquide middelen, inventaris, voorraden en vorderingen.

Zijn er wel baten? Dan is een turboliquidatie niet toegestaan. Een vereffenaar moet dan het vermogen verdelen.

Wat zijn de risico’s?

Als later blijkt dat er na het ontbindingsbesluit toch schulden waren in de rechtspersoon, dat kan een schuldeiser via de rechter om vereffening kan vragen. De rechter kan de ontbinding dan terugdraaien en de rechtspersoon failliet verklaren. Dit kan een risico zijn voor u als bestuurder. Als u bijvoorbeeld de jaarstukken niet heeft gedeponeerd, dan kunnen u en uw medebestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle schulden van de rechtspersoon.

Betere bescherming bij turboliquidatie

Nieuwe wetgeving moet schuldeisers beter beschermen bij turboliquidatie. Bedrijven moeten duidelijk kunnen aantonen dat een turboliquidatie noodzakelijk was. Het bestuur van een organisatie wordt verplicht een slotbalans op te stellen. Wanneer de wijziging ingaat is nog niet bekend.