Leesbaarheid:

Aansprakelijkheid bij rechtsvormen

Deze informatie is geplaatst door: KVK

U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met aansprakelijkheid. Dat betekent dat u betaalt voor kosten en schade als er iets misgaat. In welke mate u privé aansprakelijk bent, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf.

Met uw eigen geld aansprakelijk of niet

Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is de rechtspersoon aansprakelijk, zoals de bv of nv.

Rechtsvorm kiezen voor uw bedrijf

Als startende ondernemer moet u een ondernemingsvorm kiezen. Kies met hulp van de beslistool een rechtsvorm die bij uw situatie past.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak bent u 100% aansprakelijk met uw privévermogen. Als uw bedrijf failliet gaat, dan gaat u ook failliet. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is ook uw partner financieel aansprakelijk voor de schulden. Met huwelijkse voorwaarden kunt u dit misschien voorkomen.

Vennootschap onder firma (vof)

Bij een vof is elke vennoot 100% met het privévermogen aansprakelijk voor de schulden. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt.

Commanditaire vennootschap (cv)

Als beherend vennoot van een cv bent u 100% met uw privévermogen aansprakelijk. Uw stille vennoot kan alleen zijn inbreng kwijtraken.

Maatschap

Bij een maatschap is elke maat meestal voor gelijke delen aansprakelijk. Dat ligt er aan wat er in het maatschapscontract is afgesproken.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), vereniging en stichting

Bij een bv , nv , vereniging en stichting ligt de aansprakelijkheid bij de rechtspersoon zelf. Dat is dus de bv, nv, vereniging of stichting. En niet de bestuurder die namens deze rechtspersoon een overeenkomst sluit. Er zijn echter uitzonderingen, waardoor u toch aansprakelijk gesteld kunt worden.

Vereniging van Eigenaars (VvE)

Bij een VvE is de rechtspersoon aansprakelijk, maar bij een tekort zijn de leden naar rato van hun aandeel in de VvE aansprakelijk.

Coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

Bij een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is de aansprakelijkheid af te leiden aan de gebruikte letters in de naam: WA (wettelijke aansprakelijkheid bij de leden), BA (beperkte aansprakelijkheid bij de leden) en UA (uitgesloten aansprakelijkheid bij de leden).

Feiten en cijfers: hoeveel eenmanszaken en bv's zijn er?

De grafiek toont het aantal bedrijven van de drie meest voorkomende rechtsvormen in Nederland per kwartaal. Het aantal eenmanszaken neemt al jaren onafgebroken toe.