Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Wie wint dit jaar de P3NL-prijs?

Welke professional of groep professionals heeft zich bijzonder ingezet voor de psychologische en pedagogische zorg? Nomineer je kandidaat voor 15 augustus. Klik hieronder voor de criteria en de winnaars van voorgaande jaren.

Lees meer

NVGzP-jaarcongres Buitenbeentjes 16 september

Het NVGzP-jaarcongres gaat dit jaar over ‘buitenbeentjes’ en de manier waarop zij grenzen verleggen en vernieuwing brengen. De één doet dat door een innovatieve methodiek toe te passen, de ander door in een rampgebied te improviseren, weer een ander door het ‘buiten zijn’ centraal te stellen. Kortom; hoe ga je ‘over de grens’ of ‘tot aan de grens’ van de gebaande paden van je vak als BIG-psycholoog?

Naar website

Generieke module Diagnostiek gepubliceerd

Voor de juiste zorg op de juiste plek zijn goede triage en diagnostiek van belang. De generieke module Diagnostiek beschrijft waar goede diagnostiek in de ggz volgens patiënt, naaste en professional aan moet voldoen. In de nieuwe generieke module staan diverse aanbevelingen, zoals het uitvoeren van een inhoudelijke screening na aanmelding van een nieuwe patiënt.

Naar website
Meer nieuws…