Leesbaarheid:

Wet DBA: werkrelatie zzp’er en opdrachtgever

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Bent u zzp'er of geeft u een opdracht aan een zzp'er? Hou rekening met de Wet DBA en voorkom problemen bij de werkrelatie.

Werkt u als zzp'er voor 1 of meerdere opdrachtgevers? Of geeft u een opdracht aan een zzp'er? Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten volgens de Wet DBA samen de werkrelatie beoordelen.

Let op: Voor 2016 gebruikte u de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) om de werkrelatie duidelijk te maken. De Wet DBA moest die regels duidelijker maken, maar dat is niet gebeurd. Daarom komt er nieuwe regelgeving. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regels ingaan.

Schijnzelfstandigheid voorkomen

U moet samen (opdrachtgever en zzp’er) bepalen of uw werkrelatie een dienstbetrekking (loondienst) is of niet. Als u een opdracht aanneemt als zelfstandige en het gaat toch om loondienst, dan heet dat schijnzelfstandigheid. Uw opdrachtgever is in die situatie eigenlijk uw werkgever, maar betaalt dan niet de belastingen die hij bij loondienst moet betalen. U moet schijnzelfstandigheid voorkomen. Opdrachtgever en zzp’er zijn samen verantwoordelijk voor de afspraken over de samenwerking (werkrelatie).

Bent u opdrachtgever? Met de webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie kunt u een indicatie krijgen of een zzp’er een opdracht aanneemt als zelfstandige. Opdrachtgevers en zzp'ers kunnnen het schema Wanneer is er sprake van loondienst? van de Belastingdienst gebruiken.

Controle op de Wet DBA

De Belastingdienst controleert of het in uw situatie gaat om schijnzelfstandigheid. De Wet DBA is soms onduidelijk voor de opdrachtgever en opdrachtnemer. Daardoor kan het bij uw samenwerking gaan om schijnzelfstandigheid, ook al was dat niet uw bedoeling. In die situaties hoeft u achteraf niet toch nog de belastingen te betalen (u krijgt geen naheffingen). De Belastingdienst zal u dan zeggen dat u de werkrelatie moet veranderen.

Wet DBA voor intermediairs

Bent u een intermediair (tussenpersoon of bemiddelaar) die zzp’ers en opdrachtgevers helpt elkaar te vinden? U moet zich ook aan de wet DBA houden. U kunt hierbij de modelovereenkomst gebruiken die past bij uw werkwijze:

Sluiten de opdrachtnemer en opdrachtgever na uw bemiddeling zelf de overeenkomst? Dan moeten zij de modelovereenkomst gebruiken die past bij het werk.