Leesbaarheid:

Werken met vrijwilligers

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Werkt u met vrijwilligers? Dan gelden er regels voor het soort werk, vergoedingen en contracten. Lees hier meer.

Wilt u werken met vrijwilligers? Dan moet u zich houden aan de voorwaarden voor vrijwilligerswerk. Doet u dat niet, dan kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst en dan moet u uw vrijwilliger onder meer het minimumloon betalen.

Wat is vrijwilligerswerk?

In het algemeen gelden deze voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

  • het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang
  • het werk heeft niet als doel om winst te maken
  • het werk komt niet in plaats van een betaalde baan en er gaan geen banen door verloren

Iemand is volgens de Belastingdienst een vrijwilliger als hij aan deze 4 voorwaarden voldoet:

Vrijwilligersvergoeding betalen

U mag uw vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding geven. Dat is niet verplicht. Er is een maximum bedrag voor de vrijwilligersvergoeding. Alleen dan is de vrijwilligersvergoeding onbelast. U hoeft deze vergoeding niet door te geven aan de Belastingdienst.

Betaalt u meer dan het maximumbedrag voor vrijwilligersvergoeding? Dan kan de Belastingdienst de vergoeding als loon zien en moet u loonheffingen inhouden.

Ziet de Belastingdienst uw vrijwilliger niet als vrijwilliger? Dan is de vergoeding die u betaalt geen vrijwilligersvergoeding maar loon. U moet dan loonheffingen betalen.

Onkostenvergoeding

Als de vrijwilliger onkosten maakt voor het werk, mag u hiervoor een onkostingvergoeding betalen. Een onkostenvergoeding is niet verplicht en wordt niet belast. Voorbeelden van onkosten zijn reiskosten, speciale kleding of een opleiding.

Betaalt u vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding? Hou het totaal op of onder het maximumbedrag voor de vrijwilligersvergoeding. Zo blijft de combinatie van de vergoedingen onbelast. Als u meer betaalt, ziet de Belastingdienst dit als loon.

Vrijwilligersovereenkomst

U bent niet verplicht een vrijwilligersovereenkomst of vrijwilligerscontract op te stellen. Legt u wel afspraken vast in een vrijwilligersovereenkomst? Dan is die overeenkomst rechtsgeldig. In de vrijwilligersovereenkomst zet u samen afspraken over bijvoorbeeld de taken, werktijden en vergoeding.

Vermoeden arbeidsovereenkomst

Heeft u een vrijwilliger ingezet, maar is er een vermoeden van een arbeidsovereenkomst? Dan heeft uw vrijwilliger dezelfde rechten als een werknemer met een arbeidscontract, zoals het minimumloon, vakantiedagen en loondoorbetaling bij ziekte.

Er kan een vermoeden van een arbeidsovereenkomst zijn als bijvoorbeeld:

  • u de vrijwilliger niet kan vervangen door een andere vrijwilliger
  • de vergoeding die u aan de vrijwilliger geeft als loon wordt gezien
  • er een bepaalde gezagsverhouding is, bijvoorbeeld als uw vrijwilliger het werk niet kan weigeren