Leesbaarheid:

Uw belastingaangifte laten doen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

U kunt zelf uw belastingaangifte doen. U kunt er ook voor kiezen om dat door een ander te laten doen. Hoe u dat regelt, leest u hier.

Wie doet uw aangifte?

U kunt uw aangifte zelf doen. Maar als u dat niet wilt, kunt u uw aangifte door iemand anders laten doen. Bijvoorbeeld door uw boekhouder, accountant, belastingadviseur of een salarisbureau. Uw aangifte wordt dan met software gedaan, of u krijgt de gegevens voor de aangifte die u dan zelf via internet invult en verstuurt.

Maak goede afspraken

Als u uw aangifte uitbesteedt, is het verstandig om goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de manier waarop u uw administratie doet en wie de aangifte ondertekent en verstuurt.

Geef de inloggegevens waarmee u zelf inlogt op Belastingdienst.nl nooit aan iemand anders. U kunt degene die uw aangifte voor u doet machtigen met DigiD.

Hoe regelt u een machtiging?

De persoon die uw belastingzaken regelt, kan dat online voor u doen op Belastingdienst.nl. Dan moet u die persoon daarvoor toestemming geven met een digitale machtiging. Uw bedrijfsvorm bepaalt hoe u die machtiging regelt.

  • Als u een eenmanszaak heeft, kunt u toestemming geven met DigiD Machtigen. U kunt dit zelf doen, of laten doen door degene die uw belastingzaken gaat regelen. Het duurt ongeveer een week om een machtiging te regelen. Een DigiD-machtiging is geldig voor 1 aangiftejaar.
  • Als uw bedrijf een andere bedrijfsvorm heeft, bijvoorbeeld een bv of nv, dan moet uw adviseur inloggen met eHerkenning om uw belastingzaken te regelen. Uw adviseur vertelt u dan wat u moet doen om hem te machtigen. U hoeft daarvoor zelf geen eHerkenning aan te vragen.

U blijft altijd zelf eindverantwoordelijk voor uw aangifte.

Wie krijgt gegevens?

Als u iemand heeft gemachtigd om uw aangifte te doen, kan die persoon digitaal gegevens krijgen van de aanslagen, brieven en beslissingen van de Belastingdienst. U moet daar wel toestemming voor geven. Als u iemand machtigt, krijgt u van de Belastingdienst een brief met de vraag of u informatie van de Belastingdienst ook wilt laten sturen naar degene die aangifte voor u doet. Als u toestemming geeft, krijgt u de originele brieven. Degene die u gemachtigd heeft, krijgt de informatie digitaal.

Uw aangifte volgen

Om de status van uw aangiften te zien, gaat u naar Mijn Belastingdienst Zakelijk op Belastingdienst.nl. In het overzicht met uw aangiften ziet u welke aangiften nog verstuurd moeten worden en welke al bij de Belastingdienst binnen zijn.