Leesbaarheid:

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) terugbetalen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) gebruikt? Als uw uitkering een lening is, dan moet u die terugbetalen. Lees hier meer.

Heeft u de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) gebruikt? De TONK-regeling ondersteunde ondernemers bij hun woonlasten tijdens de coronacrisis. Kreeg u de TONK als een lening? Dan moet u de TONK terugbetalen.

Moet u terugbetalen?

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Soms beslist de gemeente dat u de uitkering als lening krijgt. Dan moet u de TONK terugbetalen.

TONK is onbelast

De TONK-uitkering wordt niet meegerekend bij uw belastbare winst. U betaalt geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de uitkering.

Aan wie moet u terugbetalen?

U betaalt terug aan de gemeente waar u de TONK heeft aangevraagd.

Hoeveel moet u terugbetalen?

Voordat u de TONK-regeling kreeg, heeft u met uw gemeente afspraken gemaakt over hoeveel u moet terugbetalen.

Wanneer moet u terugbetalen?

U heeft met uw gemeente besproken wanneer en hoe snel u de lening moet terugbetalen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met uw gemeente over het terugbetalen van de TONK-regeling.