Leesbaarheid:

Registreren als geneeskundig specialist of profielarts

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Als specialist of profielarts moet u zich registreren  in het BIG-register en bij de KNMG. Lees hier voor wie dit geldt.

Werkt u als geneeskundig specialist of profielarts? Dan moet u zich registreren in het specialistenregister of het profielartsenregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Pas als u in 1 van de registers staat mag u de beschermde titel gebruiken.

Registreren bij de RGS

Wilt u zich registreren in het specialistenregister of profielartsenregister? Dan moet u:

  • een registratie hebben als arts in het BIG-register, en
  • een opleidingstitel als specialist of profielarts (of een erkenning van beroepskwalificaties) hebben

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) controleert of u aan de regels voldoet. Inschrijving in het specialistenregister of profielartsenregister kost geld.

Herregistratie specialistenregister

Uw registratie in het profielartsenregister en specialistenregister is 5 jaar geldig. Daarna moet u zich opnieuw registreren (herregistratie). Hiervoor moet u aan de eisen van herregistratie voldoen.

Als uw herregistratie bij de RGS als specialist is gelukt, hoeft u zich niet te herregistreren bij het BIG-register. Het BIG-register neemt uw herregistratie automatisch over.

Corona: aangepaste regels herregistratie

Moet u zich herregistreren tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025? Door Corona is het soms moeilijk om aan de herregistratie-eisen te voldoen. Er gelden daarom tijdelijk andere regels voor herregistratie.

Registratie buitenlandse specialist of profielarts

Heeft u een buitenlandse opleidingstitel als specialist of profielarts? U moet zich ook inschrijven bij het BIG-register en in het specialistenregister of het profielartsenregister. Er gelden extra eisen voor uw registratie.