Leesbaarheid:

Subsidieregeling Praktijkleren

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wilt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Lees hier hoe.

Wilt u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden? Dan kunt u de subsidie Praktijkleren aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor begeleiding van leerlingen, studenten of deelnemers uit het:

 • vmbo
 • voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • praktijkonderwijs (PRO)
 • mbo-beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl)
 • hbo
 • wo (promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding)

U kunt maximaal € 2.700 subsidie aanvragen per praktijkplaats of werkleerplaats per schooljaar.

Praktijk- of werkleerplaats voor een mbo-student in de derde leerweg?

Heeft u een praktijk- of werkleerplaats voor een mbo-student in de derde leerweg? Dan kunt u de Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U voldoet aan de voorwaarden van de onderwijscategorie waarvoor u aanvraagt.
 • U vraagt de subsidie aan het eind van het schooljaar aan, na afloop van de begeleiding.
 • U moet een administratie bijhouden, bewaren en op verzoek laten zien (bijvoorbeeld een geldige praktijkleerovereenkomst en een kopie van het diploma).

Extra subsidie voor specifieke sectoren

Er is extra subsidie beschikbaar voor bedrijven die een leerplek aanbieden in bepaalde sectoren. Daarbij gaat om:

 • mbo bbl-leerplekken in de landbouw, horeca en recreatie
 • mbo bbl-leerplekken in conjunctuurgevoelige sectoren
 • hbo-leerplekken in de gezondheidszorg en techniek

Biedt u een leerplek aan in een van deze sectoren? Dan krijgt u een toeslag op uw subsidie.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de subsidieregeling Praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni 2023, 9:00 uur tot en met vrijdag 15 september 2023, 17:00 uur.