Leesbaarheid:

Loondispensatie bij Wajong-uitkering

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u een werknemer in dienst met een Wajong-uitkering? Dan mag u tijdelijk minder loon uitbetalen. Lees hier over loondispensatie.

Neemt u een werknemer in dienst met een Wajong-uitkering? En kan hij door zijn arbeidshandicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u in sommige gevallen minder dan het minimumloon uitbetalen. U kunt dan gebruik maken van tijdelijke loondispensatie. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor loondispensatie als een arbeidsdeskundige van UWV vaststelt dat er sprake is van een duidelijk verminderde arbeidsprestatie. Daarnaast moet uw werknemer een Wajong-uitkering hebben.

Hoe kunt u loondispensatie aanvragen?

U vraagt loondispensatie aan bij UWV.