Leesbaarheid:

Kindermishandeling of huiselijk geweld melden

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken. Lees hier wat dat betekent.

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken.

Wat is een meldcode?

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat u als professional moet doen als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Iedere organisatie ontwikkelt een eigen meldcode. Een meldcode moet in ieder geval deze stappen hebben:

 1. breng de signalen in kaart
 2. overleg met collega en eventueel met het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis
 3. ga in gesprek met de mensen die betrokken zijn bij de situatie
 4. beoordeel de situatie met behulp van het afwegingskader
 5. neem een beslissing:(1) U moet melden bij Veilig Thuis (2) U kunt zelf hulp geven of organiseren

Voor wie is de meldcode verplicht?

De meldcode is verplicht voor de sectoren:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • kinderopvang
 • maatschappelijke ondersteuning
 • jeugdhulp
 • justitie

U moet de meldcode vaststellen, gebruiken en bekend maken bij werknemers.

Wanneer moet u melden bij Veilig Thuis?

U moet uw vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis als:

 • er acute onveiligheid is (direct gevaar)
 • er structurele onveiligheid is (voortdurend gevaar)

In andere gevallen kunt u beslissen of zelf hulp geven of organiseren mogelijk is. Begint u zelf een hulptraject bij vermoedens van kindermishandeling? Dan moet u dit bij Veilig Thuis laten registreren. Is hulp verlenen niet mogelijk? Dan moet u ook melden bij Veilig Thuis.

Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

Bent u werkgever in de kinderopvang? Heeft u aanwijzingen dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind? Dan moet u contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur adviseert ook werknemers en ouders.