Leesbaarheid:

Juridisch advies en juridische hulp bij geschillen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u een juridisch probleem met een ondernemer of klant? Lees hier waar u juridische hulp of bijstand kunt vragen.

Heeft u een probleem met een andere ondernemer of een klant? En komt u er samen niet uit? U kunt juridisch advies en juridische hulp (rechtsbijstand) vragen bij verschillende personen en instanties. Als u met het probleem naar een derde (bijvoorbeeld een rechter) gaat om erover te beslissen, dan heet dat een geschil.

Advocaat

Een advocaat geeft u juridisch advies en hulp. Advocaten moeten staan ingeschreven in het Landelijk Advocaten Tableau (LAT). Bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) kunt u alle ingeschreven advocaten vinden.

Bedrijfsjurist

Een bedrijfsjurist (legal counsel) geeft binnen een bedrijf advies over juridische zaken.

Brancheorganisatie en werkgeversorganisatie

Brancheorganisaties en werkgeversorganisaties behartigen de belangen van hun leden. Als u lid bent, kunt u bij sommige branche- of werkgeversorganisaties terecht voor juridisch advies.

Geschillencommissie

Een geschillencommissie lost geschillen op zonder tussenkomst van een rechter. Bijvoorbeeld geschillen tussen ondernemers en consumenten of tussen ondernemers onderling. U kunt zich aanmelden bij Stichting De Geschillencommissie. Als u een geschil heeft, kunt het geschil door de geschillencommissie laten behandelen.

Incassobureau of deurwaarder

Heeft u een klant die niet betaalt? U kunt een incassobureau of deurwaarder inschakelen voor het innen van de schuld.

Mediator

Wilt u een geschil oplossen zonder een rechter? U kunt gebruik maken van mediaton. Een mediator is gespecialiseerd in onderhandelen. Hij bemiddelt tussen u en de tegenpartij en laat u samen zoeken naar een oplossing voor uw probleem.

Een mediator moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en in het register van Mediatorsfederatie Nederland (MfN) staan.

Notaris

Als u een geschil oplost en u maakt bepaalde afspraken, dan kan een notaris u adviseren en de afspraken vastleggen en rechtsgeldig maken in een notariële akte. Een notaris moet zijn ingeschreven in het register van notarissen.

Bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vindt u een notaris.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, verzekert u zich voor juridisch advies en juridische bijstand. In de voorwaarden van uw verzekeraar staat voor welke geschillen u gebruik kunt maken van de hulp van uw verzekering.