Leesbaarheid:

Inschrijven in het BIG-register

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Een BIG-registratie maakt duidelijk wat een zorgverlener mag en kan. Kijk hier waarom en hoe u zich moet inschrijven in het BIG-register.

Bent u zorgverlener? Dan moet u zich in sommige gevallen registreren in het BIG-register om uw beroep uit te mogen oefenen.

Wat is een BIG-registratie?

Een BIG-registratie maakt duidelijk wat u als zorgverlener kan en mag. Bijvoorbeeld een bepaalde chirurgische handeling doen of injecties geven.

Als u in het BIG-register staat dan:

Iedereen kan in het BIG-register naar een zorgverlener zoeken. Werkgevers of patiënten kunnen zo zien of een zorgverlener de juiste kwalificaties heeft.

Wanneer moet u zich registeren in het BIG-register?

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) staan 11 beroepen met een beschermde titel. Als u een beschermde titel heeft, moet u zich registreren in het BIG-register. Het doel van de Wet BIG is het beschermen van de patiënt tegen ondeskundige zorgverleners.

Heeft u een beschermde titel?

De beschermde titels zijn:

 • arts
 • tandarts
 • apotheker
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • psychotherapeut
 • fysiotherapeut
 • verloskundige
 • verpleegkundige
 • physician assistant
 • orthopedagoog-generalist
 • klinisch technoloog

Sommige beroepen hebben een tijdelijke registratie. U moet hiervoor ook een BIG-registratie aanvragen:

 • geregistreerd-mondhygiënist (tot en met 30 juni 2025)

De tijdelijke registratie voor Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) liep tot 1 mei 2022. 

BIG-registratienummer bekendmaken

U moet duidelijk laten weten dat u in het BIG-register staat. U moet uw patiënten uw BIG-registratienummer geven als zij daar om vragen. En u moet uw BIG-registratienummer laten zien op alle plekken waar u beroepsmatig uw naam en beroep bekend maakt. Bijvoorbeeld:

 • op uw eigen website of de website van uw werkgever
 • onder e-mailberichten die u beroepsmatig verstuurt

In Mijn-BIG-register kunt u uw eigen registratie en BIG-registratienummer vinden. Staan uw naam en beroep nu nog nergens vermeld? Dan bent u niet verplicht om uw BIG-registratienummer bekend te maken.

Coronacrisis: als u niet op tijd uw BIG-nummer kunt vermelden

BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers krijgen minimaal een half jaar de tijd om het BIG-registratienummer overal waar dat nodig is te vermelden. Het wordt nog bekend gemaakt wanneer dat half jaar ingaat. U krijgt dan ook meer uitleg over de verplichting. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat pas na dat half jaar handhaven op de verplichting het BIG-registratienummer te vermelden.

Zorgverlener met een buitenlands diploma

Wilt u als zorgverlener met een buitenlands diploma in Nederland werken? Dan kunt u via het BIG-register uw diploma laten erkennen. Heeft u een diploma behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan geldt dat als een buitenlands diploma.

Heeft u een diploma van het Fundashon Mariadal ziekenhuis op Bonaire? Dan kunt u zich meteen inschrijven in het BIG-register. U mag dan in Nederland werken als verpleegkundige. Deze opleiding is bijna hetzelfde als de Europees Nederlandse opleiding verpleegkunde op mbo-4 niveau.

Tijdelijk in Nederland werken met EU-diploma

Heeft u een Europees diploma en wilt u tijdelijk of af en toe in Nederland in de zorg werken? En doet u werkzaamheden die alleen een zorgverlener met een BIG-registratie mag doen? Dan moet u een aanvraag Tijdelijke en Incidentele dienstverrichting doen bij het BIG-register. Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen kunnen toestemming aanvragen via de Europese Beroepskaart (EPC).

Pas als u toestemming heeft, mag u beginnen met werken. De toestemming 1 jaar geldig. U moet ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

Herregistreren in het BIG-register

U moet zich iedere 5 jaar herregistreren in het BIG-register. Zo laat u zien dat u nog steeds voldoet aan de eisen voor uw beroep. U moet hiervoor genoeg werkervaring of speciale scholing hebben. Voor ieder beroep zijn deze eisen anders. Doet u niet of te laat een herregistratie? Dan wordt u uitgeschreven bij het BIG-register. U mag uw beroep dan niet meer uitoefenen.

Zorgverleners met een maatregel

Als u zich niet aan de regels houdt, dan kan de tuchtrechter u een maatregel opleggen. Bijvoorbeeld als u niet aan de kwaliteitseisen voldoet of als u een (ernstige) fout heeft gemaakt. U krijgt dan bijvoorbeeld een boete, waarschuwing of u mag (tijdelijk) niet meer in de zorg werken. Een deel van de opgelegde maatregelen is openbaar op BIG-register.nl.

Zorgverleners met een beroepsverbod

Als u een ernstig misdrijf heeft gepleegd (bijvoorbeeld zedendelict, geweld, moord of doodslag), dan kan de tuchtrechter u een beroepsverbod opleggen. U mag dan helemaal niet meer in de zorg werken. Dat kan ook als u zich ernstig heeft misdragen in uw privéleven. Of als u ander werk deed, maar toch in het BIG-register staat.