Leesbaarheid:

Gelijke behandeling en beloning van werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

U mag werknemers niet discrimineren. Lees welke regels er gelden voor gelijke behandeling en beloning op het werk.

U mag uw werknemers niet discrimineren. Dit betekent dat u uw medewerkers op dezelfde manier moet behandelen. U mag niemand achterstellen of uitsluiten door:

 • godsdienst
 • levensovertuiging
 • politieke voorkeur
 • ras
 • geslacht
 • nationaliteit
 • seksuele geaardheid
 • burgerlijke staat
 • leeftijd
 • handicap of chronische ziekte

Dit geldt bijvoorbeeld voor arbeidsvoorwaarden, loon, en arbeidsomstandigheden. Maar ook als u personeel een hogere functie wilt geven.

Gelijke behandeling bij zwangerschap

Zwangere medewerkers en sollicitanten horen dezelfde behandeling te krijgen als andere medewerkers en sollicitanten. Ook moeten zwangere vrouwen gezond en veilig kunnen werken. Kunt u mogelijke gevaren niet of onvoldoende wegnemen? Dan moet u zorgen voor aangepast werk. Ook hebben zwangere vrouwen recht op aangepaste werktijden en zwangerschapsverlof. U mag een werknemer niet ontslaan omdat zij zwanger is of wil worden. Na een zwangerschap keert uw werknemer terug in dezelfde functie. Ook mag u contractverlenging niet weigeren.

Gelijke behandeling tijdens het sollicitatieproces

U mag geen groepen ontmoedigen om te reageren op een vacature. Zorg voor een neutrale vacaturetekst. Gebruik bijvoorbeeld hij/zij in plaats van alleen hij of zij.

Bij een sollicitatie moet u kandidaten gelijk behandelen. Soms mag u een uitzondering maken. Bijvoorbeeld als:

 • een bepaalde groep mensen onvoldoende vertegenwoordigd is in uw bedrijf (positieve discriminatie)
 • een kandidaat moet voldoen aan bepaalde eisen om een functie goed uit te voeren, bijvoorbeeld een callcentermedewerker die goed Nederlands moet spreken
 • de werkzaamheden gevaarlijk zijn om te doen voor werknemers jonger dan 18 jaar (leeftijdsdiscriminatie)

Tijdens een sollicitatie mag u geen vragen stellen over gezondheid of privéleven. Bijvoorbeeld over iemands gezin of kinderwens.

Klacht indienen over ongelijke behandeling

Voelt uw werknemer zich ongelijk behandeld? Dan kan uw werknemer dit met u bespreken. U bent verplicht om zorgvuldig met deze klacht om te gaan. Vindt uw medewerker dat u niet genoeg met de klacht doet? Dan kan de medeweker advies vragen bij het College voor de Rechten van de Mens en daar ook een klacht indienen.