Leesbaarheid:

Dividend, dividendbelasting en dividenduitkering

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Keert u dividend uit? Dan moet u aangifte dividendbelasting doen. Bekijk hoe, tegen welk tarief en of u vrijstelling krijgt.

Als uw nv of bv winst maakt, kan de vennootschap een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Dit gebeurt meestal in de vorm van dividend. De vennootschap die het dividend uitkeert, moet dan dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst. In een aantal gevallen kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting.

Aangifte dividendbelasting doen

De onderneming die het dividend betaalt, doet aangifte voor de dividendbelasting. U gebruikt daarvoor het formulier Aangifte dividendbelasting. Binnen een maand nadat het dividend beschikbaar is gesteld, moet u aangifte doen. U vult op de aangifte de belasting in die de vennootschap heeft ingehouden op het uitbetaalde dividend.

Als u dividend ontvangt, mag u de dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting als de aandeelhouder die dividend ontvangt een nv of bv is). U moet dan in uw aangifte aangeven hoeveel dividend u heeft ontvangen en hoeveel dividendbelasting hierop is ingehouden.

Tarief dividendbelasting

Het tarief van de dividendbelasting is 15%.