Leesbaarheid:

Criminaliteit voorkomen en bestrijden

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Elke ondernemer kan te maken krijgen met criminaliteit. Kijk hier wat u zelf kunt doen om criminaliteit te voorkomen.

Elke ondernemer kan te maken krijgen met vormen van criminaliteit. Wilt u weten wat u zelf kunt doen om criminaliteit te voorkomen?

Digitale veiligheid

Op de website van het Digital Trust Center kunt u inschatten hoe groot het risico is dat uw mkb-bedrijf slachtoffer wordt van cybercrime. U vult een vragenlijst in en wordt daarna in een risicoklasse geplaatst. Vervolgens krijgt u een overzicht met veiligheidsmaatregelen waar u direct mee aan de slag kunt.

Digital Trust Center heeft ook een hulpmiddel om de beveiligingrisico's van uw procesautomatisering in kaart te brengen. Ook krijgt u tips over beschermingsmaatregelen. Voor dit hulpmiddel heeft u geen technische of IT-kennis nodig.

Bankbiljet echt of vals?

U kunt op 2 manieren controleren of een bankbiljet echt is:

Denkt u dat u een vals bankbiljet in uw kassa heeft? Dan moet u dat direct melden bij de politie. Meer tips vindt u op Veiligbankieren.nl en bij de Europese Centrale Bank (ECB).

Keurmerk Veilig Ondernemen

Werkt u samen met de gemeente, politie en brandweer? Dan kunt u op bedrijventerreinen en winkelgebieden het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behalen. Met KVO beveiligt u uw bedrijf tegen inbraak, overvallen en brand, zodat u, uw medewerkers en uw klanten zich veiliger voelen.

Aangifte doen bij politie

Bent u slachtoffer geworden van bijvoorbeeld diefstal, inbraak, overval, fraude of interne criminaliteit? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. Dit kan op het politiebureau, telefonisch of via internet. Heeft u internetaangifte gedaan? Dan kunt u de status van uw aangifte volgen op Mijn Politie.

Winkeldiefstal en overvallen

Betrapt u een winkeldief op heterdaad? Dan kunt u de dief een schadevergoeding laten betalen. Die is voor de tijd die u kwijt bent aan de afhandeling van de winkeldiefstal. Neemt u deel aan de regeling 'Winkeldieven betalen'? Dan int Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) de schadevergoeding voor u bij de winkeldief.

Bent u slachtoffer van een overval op uw winkel? Dan kunt u voor emotionele en juridische ondersteuning terecht bij Slachtofferhulp Nederland.