Leesbaarheid:

Btw over producten en diensten uit een ander EU-land

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Neemt u goederen af uit een ander EU-land, dan moet u hierover meestal in Nederland omzetbelasting betalen. Bekijk wanneer dit wel of niet moet.

Neemt u goederen af uit een ander EU-land, dan moet u hierover meestal in Nederland btw (omzetbelasting) betalen. U berekent de btw in dat geval zelf en geeft deze aan in uw btw-aangifte. Gebruikt u de goederen of diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten? Dan kunt u de btw als voorbelasting aftrekken.

Btw betalen over goederen uit andere EU-landen

Heeft u goederen in een ander EU-land gekocht en worden deze in Nederland afgeleverd? Dan krijgt u in de meeste gevallen een factuur met 0% btw. U moet de btw dan in Nederland betalen. Dit heet intracommunautaire verwerving.

Hulpmiddel Intracommunautaire verwervingen

Met het hulpmiddel Intracommunautaire verwervingen van de Belastingdienst controleert u wat u moet doen met de btw in uw situatie.

Btw betalen over diensten uit andere EU-landen

Neemt u diensten af uit een ander EU-land? Dan krijgt u meestal een factuur met daarop 'btw verlegd'. Dit betekent dat u de btw in Nederland moet betalen. Er zijn uitzonderingen waarbij u wel btw betaalt in het land van de ondernemer die de dienst levert.