Leesbaarheid:

Bedrijf starten in het buitenland

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In het buitenland gelden andere regels om een bedrijf te starten. Elk land heeft zijn eigen wetten en ondernemingsklimaat. Zo kunt u niet overal dezelfde rechtsvormen registreren als in Nederland. Een buitenlandse vestiging oprichten, heeft ook fiscale gevolgen. Als u of uw werknemers in het buitenland gaan werken, moet u de sociale zekerheid goed regelen. En soms krijgt u te maken met beroepseisen.

Verdiep u in het land waar u uw bedrijf wilt vestigen

Het starten van een bedrijf in het buitenland vraagt om goede voorbereiding. Of u nu een bedrijf start net over de grens of gaat ondernemen in een ontwikkelingsland. Kijk bij landeninformatie of download de app NL exporteert en krijg een beeld van de markt, zakencultuur, het vestigingsklimaat en subsidies en financieringsregelingen. Ook de vouchers van het programma Starters International Business (SIB) kunnen u helpen bij de voorbereiding.

Check de lokale wetten en regels voor bedrijfsvestiging

In alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) mag u een bedrijf of dochteronderneming starten. De voorwaarden verschillen wel per land. Wilt u een bedrijf vestigen in een land buiten de EER? Dan zijn de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging soms beperkt. Bijvoorbeeld: u kunt alleen een bedrijf oprichten met een lokale partner. Zakenpartnersupport op Maat helpt u bij het vinden van die lokale partner.

Investeringsregels per land

Bekijk de investeringsregels voor het land van uw keuze en lees meer over ondernemingsvormen en de wetten en regels voor investeren. Landen die graag buitenlandse investeerders aantrekken, hebben vaak een investeringsagentschap. Zij helpen u bij de procedures en geven informatie over:

  • speciale investeringsmaatregelen
  • bedrijfslocaties
  • economische zones met interessante voordelen

Kies een rechtsvorm

Bij het starten van een bedrijf in het buitenland moet u een rechtsvorm kiezen. In de EU kunt u zich met alle Nederlandse rechtsvormen vestigen. Als u een bedrijf heeft en naar een ander EU-land wilt uitbreiden, kunt u ook kiezen voor een Europese vennootschap.

Registreer uw bedrijf bij de lokale autoriteiten

Bijna alle landen hebben een register voor ondernemingen. Vaak houdt een agentschap van een ministerie dat bij. Het verschilt per land hoelang het duurt om uw bedrijf in te schrijven. Dat geldt ook voor de kosten. Ons netwerk van ambassades en consulaten in het buitenland helpt bij het leggen van de juiste contacten in een land.

Bekijk de fiscale gevolgen

U krijgt te maken met speciale regels voor Nederlandse vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting en met belastingen in het vestigingsland. En soms ook met bronbelasting, die vaak wordt ingehouden als u rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangt. Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. Dat voorkomt dat u meer dan 1 keer belasting betaalt over uw inkomen of vermogen.

Loonbelasting en sociale zekerheid

Gaan er Nederlandse werknemers in het buitenland werken? Check dan het onderdeel 'Werken over de grens' in het Handboek Loonheffingen op Belastingdienst.nl. U kunt ook contact opnemen met de Belastingtelefoon Buitenland.

Ga na of er diploma’s en beroepseisen gelden

Buitenlandse instanties kunnen u vragen om uw Nederlandse diploma’s als u een bedrijf wilt starten. Dit hangt af van de sector waarin u actief bent. Door legalisatie van uw diploma’s toont u aan dat de diploma’s in Nederland wettelijk erkend zijn.

Regel de benodigde vergunningen en visa

Voor het starten van een bedrijf of het uitvoeren van werkzaamheden in een ander EU-land heeft u vaak een vestigingsvergunning nodig. U moet aan bepaalde eisen voldoen om deze te krijgen. Dit toont u aan met een EU-verklaring. Een verklaring van inschrijving is verplicht als een Nederlandse werknemer langer dan 3 maanden in een EU-lidstaat werkt. Buiten de EU is een verblijfsvergunning en een werkvergunning nodig. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig.

Probleem met de overheid in een ander EU-land?

Heeft u te maken met belemmeringen doordat overheidsinstanties Europese regels verkeerd toepassen? Dan kunt u hulp vragen bij het Solvit Centre Nederland.

Bekijk de mogelijkheden voor financiële steun

De overheid kan u helpen met financiering en subsidies voor internationaal zakendoen. Bijvoorbeeld: het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) dat onder meer leningen en garanties biedt, voor als u moeite heeft de financiering rond te krijgen. Met de Regelhulp financiering en verzekeringen voor internationaal ondernemen krijgt u een goed idee of u in aanmerking komt voor internationale financiering of exportverzekering van de Rijksoverheid. En voor ondernemers die hun activiteiten willen uitbreiden naar opkomende markten of ontwikkelingslanden is er het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Bekijk alle mogelijkheden in de Subsidiewijzer.

Belangrijk: IMVO voorwaarde voor subsidies en financiering

Bij subsidies en regelingen voor financiering stelt de overheid als voorwaarde dat u voldoet aan de regels voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). U moet kunnen aangeven wat de maatschappelijke impact is van uw buitenlandse activiteit.

Handig

Feiten en cijfers: Nederlandse dochterondernemingen buiten de EU

De grafiek toont het aantal Nederlandse dochterondernemingen buiten de EU-zone per jaar.