Leesbaarheid:

Algemene voorwaarden

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden voor u en uw klant. Ze maken deel uit van de overeenkomst. Lees meer.

Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard gebruikt als een klant iets bij u koopt of als u een dienst levert. U bent niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken, maar als u ze gebruikt dan gelden ze voor u en voor uw klant.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn onderdeel van de (koop)overeenkomst. In de algemene voorwaarden beschrijft u de regels over bijvoorbeeld de:

De algemene voorwaarden gaan over de randvoorwaarden die standaard gelden. De algemene voorwaarden gaan niet over speciale kenmerken van het product of de dienst zelf. Bijvoorbeeld de prijs, de kleur of het aantal. Lees hier hoe u algemene voorwaarden kunt opstellen.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

U bent niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken. Er zijn altijd wettelijke regels bij een koopovereenkomst voor u en uw klant waar u op kunt terugvallen. Sommige brancheorganisaties verplichten hun leden algemene voorwaarden te gebruiken. Bijvoorbeeld in de kinderopvang.

Gebruikt u wel algemene voorwaarden? Dan gelden die voor u en uw klant. U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij KVK of de rechtbank. Ook dit is niet verplicht.

Onredelijke voorwaarden

U mag geen onredelijke bepalingen in uw algemene voorwaarden zetten. In de wet staat wat zeker onredelijk is en welke bepalingen onredelijk kunnen zijn.

Informatieplicht: uw klant informeren

U moet de klant goed en op tijd informeren over uw algemene voorwaarden voordat u een overeenkomst afsluit. Gebruik begrijpelijke taal en zorg ervoor dat uw klant uw algemene voorwaarden kent, bijvoorbeeld door de klant te laten bevestigen dat hij ze heeft gelezen.

Wijziging algemene voorwaarden

Als u doorlopend producten of diensten levert zoals een abonnement mag u tussentijds niet zomaar uw algemene voorwaarden wijzigen. U moet zich houden aan deze regels:

  • Bij de aankoop moet duidelijk zijn dat u de voorwaarden tussentijds kunt wijzigen.
  • U moet wijzigingen in uw algemene voorwaarden naar uw klant sturen. Een kort berichtje hierover is niet genoeg.
  • De veranderingen moeten redelijk zijn. Uw klant moet bijvoorbeeld bij verandering de overeenkomst kunnen opzeggen. En u mag de prijs van een abonnement niet binnen drie maanden veranderen.

Algemene voorwaarden vernietigen

Houdt u zich niet aan de algemene voorwaarden? Staan er onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden? Of u verandert de voorwaarden zonder uw klant hierover te informeren? Dan kan uw klant per brief of e-mail de algemene voorwaarden laten vernietigen. De algemene voorwaarden zijn dan ongeldig.