Leesbaarheid:

Ontslag op staande voet

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het gedrag van uw werknemer is voor u reden om hem op staande voet te ontslaan. Dat mag alleen als u zich aan bepaalde regels houdt. Zo moet u een dringende reden hebben voor ontslag op staande voet. En u moet bewijs verzamelen. Uw werknemer kan het ontslag aanvechten via de kantonrechter.

Bekijk of het ontslag een dringende reden heeft

Een dringende reden is bijvoorbeeld:

 • misleiding tijdens de sollicitatie
 • diefstal of fraude
 • dronken op het werk verschijnen
 • mishandeling, grove belediging of bedreiging
 • in gevaar brengen van collega’s
 • werkweigering

Geen wettelijke opzegtermijn

Bij ontslag op staande voet hoeft u geen rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn. En tijdens de proeftijd hoeft u geen dringende reden te hebben voor het ontslag.

Informeer uw werknemer meteen over het ontslag

Is er een dringende reden om uw werknemer op staande voet te ontslaan? Dan moet u hem daarover direct informeren. Inclusief de reden van ontslag. Dit mag mondeling, maar zorg dan wel meteen voor een ontslagbrief. U kunt de ontslagbrief aan uw werknemer geven tijdens het gesprek. Of u stuurt de brief na het gesprek per aangetekende post. Of per e-mail met een ontvangstbevestiging. 

In ieder geval moet duidelijk zijn dat uw werknemer weet dat u hem op staande voet ontslaat en waarom. Want pas dan is het ontslag geldig.

Schakel een juridisch adviseur in

Dat kan bijvoorbeeld via een rechtsbijstandverzekering of via de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Een juridisch adviseur kan u helpen bij het opstellen van de ontslagbrief. Hij kan u ook adviseren. Bijvoorbeeld: als er sprake is van diefstal, moet u dan aangifte doen?

Zorg voor bewijs

U moet kunnen bewijzen dat er een dringende reden is voor het ontslag. Verzamel daarom zoveel mogelijk objectief bewijs. Wat dat bewijs is, hangt af van de situatie. Denk aan videobeelden, e-mails of klachten van collega’s.

Wat als er onderzoek nodig is?

Soms is er een heel duidelijke reden voor ontslag op staande voet. Soms is er eerst onderzoek nodig. Dat kost natuurlijk tijd. Weet u al wel dat ontslag op staande voet onvermijdelijk is? Dan kunt u uw werknemer schorsen tot u genoeg bewijs heeft voor de reden van het ontslag op staande voet. U moet uw werknemer tijdens de schorsing wel doorbetalen.

Wat als uw werknemer het ontslag aanvecht via de kantonrechter?

Is uw werknemer het niet eens met het ontslag op staande voet? Dan kan hij het ontslag via de kantonrechter aanvechten. Die kan oordelen dat het ontslag op staande voet niet terecht is. De kans is dan groot dat u uw werknemer een schadevergoeding moet betalen. En misschien moet u uw werknemer zelfs weer in dienst nemen. De schadevergoeding is altijd minstens 3 maanden salaris.

De kantonrechter beoordeelt bij een ontslag op staande voet deze punten:

 • Is er echt een dringende reden is voor het ontslag?
 • Heeft u uw werknemer ontslagen direct nadat u merkte dat daar een dringende reden voor was? Of nadat u genoeg bewijs had verzameld voor de dringende reden?
 • Is er bewijs dat uw werknemer wist van het ontslag en de reden van het ontslag? Bijvoorbeeld omdat u de ontslagbrief aangetekend heeft verstuurd, met bewijs van ontvangst.
 • Heeft u de ontslagreden duidelijk in de ontslagbrief heeft gezet? U mag hierbij niets vergeten. Zijn er meerdere ontslagredenen, dan moet u ze dus allemaal noemen en uitleggen.
 • Is het ontslag per direct ingegaan? Uw werknemer mag bijvoorbeeld niet nog een dag werk afmaken.

Schadevergoeding van uw werknemer

U kunt een schadevergoeding van uw werknemer eisen als de dringende reden voor ontslag duidelijk de schuld is van de werknemer.